Спеціальний аудит� Кожен керівник намагаєть�?�? зробити бізне�?-проце�?и в�?ередині компанії зручними і про�?тими.

�?ле чим довше працює компані�?, тим �?кладніше вони �?тають. Штат �?півробітників розширюєть�?�?, з'�?вл�?єть�?�? дедалі більше завдань. Щоб задовольнити потреби бізне�?у та отримати докладну і до�?товірну інформацію про �?тан �?прав і функціонуванн�? відділів, потрібно періодично проводити �?пеціальний аудит.
� Дана по�?луга актуальна дл�? компаній великого, �?ереднього і малого бізне�?у. �?удит потрібно в багатьох випадках:
  1. Якщо ви плануєте вз�?ти кредит на розвиток бізне�?у;
  2. Плануєте подати в �?уд на контрагента;
  3. Вам необхідно надати дані про витрати в рамках договору;
  4. Ви хочете підвищити довіру до компанії;
  5. Дл�? ва�? важливо підтвердити до�?товірні�?ть звітно�?ті;
  6. Ви бажаєте переконати контрагентів у фінан�?овому благополуччі організації.
� �?аша компані�? допоможе вам в найкоротші терміни прове�?ти ретельну перевірку в обла�?ті бухгалтер�?ького обліку. До�?відчені �?півробітники не тільки �?формують повноцінний звіт про �?тан �?прав, але ви�?вл�?ть �?ильні і �?лабкі �?торони, дадуть рекомендації по оптимізації бухгалтер�?ького обліку.
� Спеціальний аудит �?вл�?є �?обою перевірку фінан�?ової ді�?льно�?ті підприєм�?тва. Велику увагу ми приділ�?ємо внутрішніх процедур, норм і правил, у тому чи�?лі аналізуємо проце�? �?кладанн�? податкової звітно�?ті. В результаті ви отримаєте офіційний ви�?новок про точно�?ті фінан�?ової інформації, що мі�?тить�?�? у звітно�?ті за певний період, завд�?ки чому зможете реалізувати �?то�?ть перед вами бізне�?-завданн�?.
� Звертайте�?�?: helpme@notarus.pp.ua
